องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

BUDDHA'S FINGER

 

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

ขอถวายความคารวะต่อพระธรรมทูตทุกรูป และขอเจริญพรญาติโยมชุมชนชาวไทยในสหราชอาณาจักรทุกท่าน เวบไซต์องค์กรพระธรรมทูต ไม่ได้รับการปรับปรุงมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ทว่าหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรพระธรรมทูต เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 16.30 น. ประธานองค์กร (พระราชภาวนาวิมล) มีดำริให้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้งานองค์กรมีพัฒนการและสามารถปฏิบัติศาสนกิจให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กองงานเลขานุการองค์กร ซึ่งมี พระครูภาวนาวิธาน (สุทัศน์ อมรสุทฺธิ) เลขาธิการ  พระมหาภาสกร ปิโยภาโส รองเลขาธิการ พระมหาอภิเดช ญาณสิริ หัวหน้ากองเลขานุการ ได้นำเอาโจทย์ในที่ประชุมมาขบคิดและร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงเวบไซต์ให้ฟื้นไข้มาทำหน้าที่สื่อสารระหว่างพระธรรมทูต ญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวไทย และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น การปรับปรุงครั้งนี้จะมีเขตเวลาที่จำกัดและเส้นตาย (Deadline) ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2558 นี้ ทีมงานได้ใช้ความสามารถอย่างสุดกำลัง ทว่าก็ไม่ง่าย และคงไม่เป็นไปตามที่วางกรอบไว้ จักต้องมีการปรับปรุง ปรับแต่ง เพิ่มเติมเป็นระยะ ฉะนั้นหากข้อมูล หรือหัวข้อใดยังไม่สมบูรณ์ ขออภัยในความไม่พร้อมมา ณ ที่นี้ หรือหากมีข้อแนะนำประการใด สามารถบอกกล่าวได้และด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง (กองงานเลขานุการ)ขอเชิญร่วมงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ I 2 ก.ค. 2559

ขอเชิญร่วมงานการประชุมสามัญประจำปี 2559 องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ I 2 ก.ค. 2559

ขอเชิญร่วมงานสมโภชอายุวัฒนมงคล 90 ปี พระราชภาวนาวิมล วิ. ประธานองค์กรพระธรรมทูตฯ และ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

ขอเชิญร่วมงานสมโภชอายุวัฒนมงคล 90 ปี พระราชภาวนาวิมล วิ. ประธานองค์กรพระธรรมทูตฯ และ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

NOT TO DO ALL EVILS

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง

DO ALL GOODNESS

ทำแต่ความดี

PURIFY OUR OWN MIND

ชำระใจของตนให้บริสุทธิ์