ประธานองค์กรเดินถึงลอนดอนแล้ว

พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิมล วิ. ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์  ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทยเป็นเวลา 2 เดือน ดังที่เคยแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ พระเดชพระคุณประธานองค์กรฯ ได้เดินทางกลับมายังลอนดอน และปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

พระครูภาวนาวิธาน วิ.
เลขาธิการ
16-03-2015

Posted in NEWS UPDATE.