ขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ

เนื่องในอภิลิขตสมัยอายุวัฒนมหามงคล 93 ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญญมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มวลเกล้าฯ พระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ขอประนมกรแทนมาลา น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ และอำนวยพรแด่พระเดชพระคุณ ได้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญฯ

คณะกรรมการบริหารองค์กร เยี่ยมวัดมัชฌิมาราม ลีดส์

พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ องค์กร ฯ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พระครูสมุห์เสรี สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แมนเชสเตอร์ พระครูสิริธรรมปทีป รองเลขาธิการองค์กร ฯ พระนิคม สุมงฺคโล พระมหาเจริญศักดิ์ ญาณเมธี ผู้ช่วยกองงานเลขาองค์กร ฯ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ คณะสงฆ์วัดมัชฌิมาราม เมืองลีดส์...

คณะกรรมการบริหารองค์กร เยี่ยมวัดพระสิงห์ยูเค

พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ องค์กร ฯ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พระครูสมุห์เสรี สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย แมนเชสเตอร์ พระครูสิริธรรมปทีป รองเลขาธิการองค์กร ฯ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ลีดส์ พระนิคม สุมงฺคโล พระมหาเจริญศักดิ์ ญาณเมธี ผู้ช่วยกองงานเลขาองค์กร ฯ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ...

คณะกรรมการบริหารองค์กร อธทส เยี่ยมวัดสายหลวงปู่ชาในสหราชอาณาจักร

พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ องค์กร ฯ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พระครูสมุห์เสรี สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมืองแมนเชสเตอร์ พระนิคม สุมงฺคโล พระมหาเจริญศักดิ์ ญาณเมธี ผู้ช่วยกองงานเลขา องค์กร ฯ และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ คณะสงฆ์วัดป่า อรุณรัตนคิรี หรือวัด Harnham Buddhist Monastery...

ประมวลภาพการประชุม ชุดที่ ๒

ประมวลภาพการประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ – ชุดที่ ๒ ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสตอร์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประมวลภาพการประชุม ชุดที่ ๑

ประมวลภาพการประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ – ชุดที่ ๑ ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสตอร์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ขออนุโมทนาบุญขอบคุณช่างภาพ จิตอาสา คุณแอน (ภาวินี  (Ann Pawinee) ที่บันทึกภาพการประชุมครั้งนี้ได้อย่างงดงาม

คณะกรรมการบริหารเยี่ยมในองค์กร ในเขตมิดแลนด์ (๒)

พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ องค์กร ฯ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย นิวคาสเซิล ซึ่งเป็นวัดในสายงานองค์กร พระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ (20-08-2018) พร้อมนี้ ทางองค์กรฯ ได้ถวายปัจจัยบำรุงศาสนสถาน  จำนวน 500 ปอนด์ ตามมติที่ประชุมองค์กร วัดพระธรรมกาย นิวคลาสเซิล

พระมหาเถระเยี่ยมวัดไทยในสหราชอาณาจักร

นับว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ วัดมัชฌิมาราม ลีดส์ และ วัดพุทธาราม ลีดส์ ในโอกาสที่ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชริญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักกำกับและดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางมาเป็นประธานการประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 (2018)  ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ พระเดชพระคุณได้เมตตาเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตที่ปฎิบัติศาสนกิจอยู่ประจำทั้งสองแห่ง โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติโมลี รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และ พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอชีเนีย ร่วมคณะด้วย / ในการนี้ พระครูโสภณสุธรรมวิเทศ และคณะกรรมการวัด ถวายการต้อนรับคณะพระมหาเถระ...