พิธีทำสามีจิกรรมประมุขสงฆ์ในสหราชอาณาจักร ประจำปี 2561 (2018)

พิธีทำสามีจิกรรม พระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคล ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และพระเถรานุเถระจากวัดต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร ณ อุโบสถ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน  พร้อมกันนั้นวัดต่าง ๆ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนคนลาวในแขวงอาตาปือ สปป.ลาว โดยได้มี นายไชยกาน ศรีสุวงศ์ เอกอัครราชทูตลาว ประจำกรุงลอนดอน  และท้ายสุดได้ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของเตรียมงาน ความพร้อม การประชุมสมัยสามัญประจำปี ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ อนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพภัตตาหารเพลทุกคณะ ที่ได้นำภัตตาหารเพลมาเลี้ยงพระธรรมทูตที่มาร่วมทำสามีจิกรรม และคณะอาสาสมัครทุกท่าน // ขอบคุณช่างภาพจิตอาสา ผู้มีน้ำใจงดงาม Pawinee Ann //