โครงการบวชศีลจาริณีเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดพุทธปทีป

โครงการบวชศีลจารณีเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมในโครงการจำนวน ๘๕ คน อยู่ประจำ ๙ วัน โดยมี พระเดชพระคุณเทพภาวนามงคล ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เป็นประธานอำนวยการ พระครูภาวนาวิธาน ผ่ายดำเนินการ พระมหาภาสกร ปิโยภาโส  พระครูปลัดวรพล กิตฺติวณฺโณ และพระนิรุทธิ์ กิตฺติคุโณ ดำเนินการอบรมและประสานงาน โดยแต่ละวันมีคณะศรัทธาจากสาธุชน นำภัตตาหารมาถวายเพลพระสงฆ์ และเลี้ยงอาหารเพลผู้เข้าปฏิบัติตลอด ๙ วัน จึงขออนุโมทนาบุญ ขอนำภาพบรรยากาศมาฝากผู้ชมเวบองค์กรฯ ให้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน

ภาพบรรยากาศ การบวชศีลจาริณีประจำปี ๒๕๖๑ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน