ประชุมสามัญประจำปี 2561

ประชุมสามัญประจำปี 2561 องค์กรพระธรรมทูต
การประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ Wat Sriratanaram Moss Lane, Kearsley Bolton, Kearsley Manchester BL4 8SF Tel. 01204 771 109 I watsri.uk@gmail.com

เต้นรับรองคณะที่จะเดินทางไปร่วมประชุม
WAT SRIRATANARAM MANCHESTER

 

กำหนดการ

กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2561 องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์