แจ้งมติมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ