กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดสันติวงศาราม เบอร์มิ่งแฮม

กิจกรรมการปฏิบัติธรรมวันแม่ 12-19 สิงหาคม 2561 ณ. วัดสันติวงศาราม เบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร เพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  น่าปลื่มใจยิ่งที่ได้เห็นเด็กน้อยอนาคตของชาติ ตามคุณแม่มาปฏิบัติธรรม ขออนุโมทนากับผู้ปฏิบัติทุกคน // ภาพโดย Pawinee Ann //

ขอถวายการต้อนรับพระมหาเถระจากเมืองไทย

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ขอถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ม.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา สาทร บางรัก กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี อทธส 2561 และพิธีเปิดวัดอย่างเป็นทางการ ณ วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ 18-19 สิงหาคม 2561

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 58 ปี รองประธานองค์กร อธทส

พิธีทำบุญอายุวัฒนะมงคลครบ 58 ปี พระเดชพระคุณราชวิเทศปัญญาคุณ (อ.ดร. พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ) พิธีทำบุครบ 11 ปี วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร และ พิธีเฉลิมพระชมนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 จัดขึ้นพร้อมกันที่ วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีพระสงฆ์และศรัทธาญาติโยมเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้มากหน้าหลายตา ทีมงานเวบ อทธส จึงนำภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้ชมและร่วมอนุโมทนาบุญดัวยกันมา ณ ที่นี้ / ขอบคุณช่างภาพ Pawinee...

งานฉลองอายุวัฒนมงคล รองประธานองค์กร ทธสอ

พิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 58 ปี ทำบุญครบ 11 ปี วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร นับว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 3 เหตุการณ์สำคัญดังที่กล่าว ทีมงานเวบองค์กร มีภาพบรรยากาศมาให้ชม / ขอบคุณช่างภาพ Pawinee Ann