กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดสันติวงศาราม เบอร์มิ่งแฮม

กิจกรรมการปฏิบัติธรรมวันแม่ 12-19 สิงหาคม 2561 ณ. วัดสันติวงศาราม เบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร เพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  น่าปลื่มใจยิ่งที่ได้เห็นเด็กน้อยอนาคตของชาติ ตามคุณแม่มาปฏิบัติธรรม ขออนุโมทนากับผู้ปฏิบัติทุกคน // ภาพโดย Pawinee Ann //