ขอถวายการต้อนรับพระมหาเถระจากเมืองไทย

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ขอถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ม.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา สาทร บางรัก กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี อทธส 2561 และพิธีเปิดวัดอย่างเป็นทางการ ณ วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ 18-19 สิงหาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *