งานฉลองอายุวัฒนมงคล รองประธานองค์กร ทธสอ

พิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 58 ปี ทำบุญครบ 11 ปี วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร นับว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 3 เหตุการณ์สำคัญดังที่กล่าว ทีมงานเวบองค์กร มีภาพบรรยากาศมาให้ชม / ขอบคุณช่างภาพ Pawinee Ann