พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 58 ปี รองประธานองค์กร อธทส

พิธีทำบุญอายุวัฒนะมงคลครบ 58 ปี พระเดชพระคุณราชวิเทศปัญญาคุณ (อ.ดร. พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ) พิธีทำบุครบ 11 ปี วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร และ พิธีเฉลิมพระชมนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 จัดขึ้นพร้อมกันที่ วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีพระสงฆ์และศรัทธาญาติโยมเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้มากหน้าหลายตา ทีมงานเวบ อทธส จึงนำภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้ชมและร่วมอนุโมทนาบุญดัวยกันมา ณ ที่นี้ / ขอบคุณช่างภาพ Pawinee Ann //

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *