คติธรรมการประชุมประจำปี เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

คติธรรม การประชุมประจำปี ๒๕๖๑ องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ​ วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ยูเค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *