คณะกรรมการบริหารองค์กร อธทส เยี่ยมวัดในสายงาน

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ (อทธส) มีนโยบายตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพระธรรมทูตที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละวัด พร้อมทั้งมอบปัจจัยบำรุงวัด (ค่าน้ำค่าไฟฟ้า) วัดละ 500 ปอนด์ โดยครั้งนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดทางเขตมิดแลนด์ตอนบน คือ วัดพระธรรมกายเมืองแมนเชสเตอร์ โดยมี พระครูสุตพุทธวิเทศ (อ.สมชาย) รองประธานองค์กร รูปที่ ๒ พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการองค์กร พระอาจารย์นิคม กรรมการบริหาร พระมหาเจริญศักดิ์ กรรมการกองเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ในนามคณะกรรมการบริหารองค์กร  19 สิงหาคม 2561 // ภาพโดย พระมหาเจริญศักดิ์