คณะกรรมการบริหารองค์กร อธทส เยี่ยมวัดสายหลวงปู่ชาในสหราชอาณาจักร

พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ องค์กร ฯ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พระครูสมุห์เสรี สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมืองแมนเชสเตอร์ พระนิคม สุมงฺคโล พระมหาเจริญศักดิ์ ญาณเมธี ผู้ช่วยกองงานเลขา องค์กร ฯ และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ คณะสงฆ์วัดป่า อรุณรัตนคิรี หรือวัด Harnham Buddhist Monastery เมืองนิวคาสเซิล ซึ่งเป็นวัดในสายงานองค์กร พระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และเป็นวัดสาขาหลวงพ่อชา สุภทฺโท จังหวัดอุบลราชธานี (20-08-2018)