ประมวลภาพการประชุม ชุดที่ ๑

ประมวลภาพการประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ – ชุดที่ ๑ ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสตอร์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขออนุโมทนาบุญขอบคุณช่างภาพ จิตอาสา คุณแอน (ภาวินี  (Ann Pawinee) ที่บันทึกภาพการประชุมครั้งนี้ได้อย่างงดงาม