ขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ

เนื่องในอภิลิขตสมัยอายุวัฒนมหามงคล 93 ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญญมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มวลเกล้าฯ พระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ขอประนมกรแทนมาลา น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ และอำนวยพรแด่พระเดชพระคุณ ได้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญฯ