ภาพกิจกรรมการทอดผ้าป่าองค์กร ปี 2562

ภาพกิจกรรมงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2562 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน สหราขอาณาจักร

กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าองค์กร ปี 2562

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อระดมทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยมีพระเทพภาวนามงคล ประธานองค์กร พระราชวิเทศปัญญาคุณ รองประธาน (๑) พระครูสุตพุทธิทัต รองประธาน (๒) พระครูภาวนาวิธาน รองประธาน (๓) พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ และคณะพระธรรมทูตกว่า ๓๐ รูป ร่วมในพิธี  ในปีนี้ได้รับธารศรัทธาจาก คุณปฐมพร ปฐมรัตนหิรัญ คุณอังศนา วิทยาวัฒนรัตน และเด็กชายนฤเบศ (แอชลี่) รับเป็นประธานอุปถัมภ์  รวมทั้งต้นผ้าป่าจากวัดต่างๆ...