กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าองค์กร ปี 2562

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อระดมทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยมีพระเทพภาวนามงคล ประธานองค์กร พระราชวิเทศปัญญาคุณ รองประธาน (๑) พระครูสุตพุทธิทัต รองประธาน (๒) พระครูภาวนาวิธาน รองประธาน (๓) พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ และคณะพระธรรมทูตกว่า ๓๐ รูป ร่วมในพิธี  ในปีนี้ได้รับธารศรัทธาจาก คุณปฐมพร ปฐมรัตนหิรัญ คุณอังศนา วิทยาวัฒนรัตน และเด็กชายนฤเบศ (แอชลี่) รับเป็นประธานอุปถัมภ์  รวมทั้งต้นผ้าป่าจากวัดต่างๆ มาร่วมอย่างล้มหลาม สามารถรวบรวมปัจจัยได้จำนวน ๓๕,๔๕๕ ปอนด์