ภาพกิจกรรมการทอดผ้าป่าองค์กร ปี 2562

ภาพกิจกรรมงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2562 ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน สหราขอาณาจักร