ประมวลภาพการประชุม ชุดที่ ๑

ประมวลภาพการประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ – ชุดที่ ๑ ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสตอร์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ขออนุโมทนาบุญขอบคุณช่างภาพ จิตอาสา คุณแอน (ภาวินี  (Ann Pawinee) ที่บันทึกภาพการประชุมครั้งนี้ได้อย่างงดงาม

คณะกรรมการบริหารเยี่ยมในองค์กร ในเขตมิดแลนด์ (๒)

พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ องค์กร ฯ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย นิวคาสเซิล ซึ่งเป็นวัดในสายงานองค์กร พระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ (20-08-2018) พร้อมนี้ ทางองค์กรฯ ได้ถวายปัจจัยบำรุงศาสนสถาน  จำนวน 500 ปอนด์ ตามมติที่ประชุมองค์กร วัดพระธรรมกาย นิวคลาสเซิล

พระมหาเถระเยี่ยมวัดไทยในสหราชอาณาจักร

นับว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ วัดมัชฌิมาราม ลีดส์ และ วัดพุทธาราม ลีดส์ ในโอกาสที่ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชริญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักกำกับและดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางมาเป็นประธานการประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 (2018)  ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ พระเดชพระคุณได้เมตตาเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตที่ปฎิบัติศาสนกิจอยู่ประจำทั้งสองแห่ง โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติโมลี รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และ พระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอชีเนีย ร่วมคณะด้วย / ในการนี้ พระครูโสภณสุธรรมวิเทศ และคณะกรรมการวัด ถวายการต้อนรับคณะพระมหาเถระ...

คณะกรรมการบริหารองค์กร อธทส เยี่ยมวัดในสายงาน

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ (อทธส) มีนโยบายตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพระธรรมทูตที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละวัด พร้อมทั้งมอบปัจจัยบำรุงวัด (ค่าน้ำค่าไฟฟ้า) วัดละ 500 ปอนด์ โดยครั้งนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดทางเขตมิดแลนด์ตอนบน คือ วัดพระธรรมกายเมืองแมนเชสเตอร์ โดยมี พระครูสุตพุทธวิเทศ (อ.สมชาย) รองประธานองค์กร รูปที่ ๒ พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการองค์กร พระอาจารย์นิคม กรรมการบริหาร พระมหาเจริญศักดิ์ กรรมการกองเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ในนามคณะกรรมการบริหารองค์กร  19 สิงหาคม 2561 // ภาพโดย พระมหาเจริญศักดิ์

ภาพบรรยากาศการเตรียมสถานที่ประชุมสามัญประจำปี อทธส 2561

การเตรียมสถานที่ประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์  วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ เป็นการรวมพลังแรงกายและจิตใจทั้งพระคุณเจ้าและญาติโยม เพื่อขับเคลื่อนงานเผยแผ่ และ การสร้างความมั่นคง ปักธงชัยของพระอรหันต์ในดินแดนเมืองฟุตบอลกระเดื่องชื่อ ภาพความสามัคคีนี้ จะสะท้อนการสร้างความพร้อมให้กับพระธรรมทูตรุ่นต่อๆไป ที่ต้องการก้าวออกมาสานงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนภายภาคหน้า / ขออนุโมทนาบุญต่อการเสียสละของทุกท่านมา ณ ที่นี้