โครงการบวชศีลจาริณีเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดพุทธปทีป

โครงการบวชศีลจารณีเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมในโครงการจำนวน ๘๕ คน อยู่ประจำ ๙ วัน โดยมี พระเดชพระคุณเทพภาวนามงคล ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เป็นประธานอำนวยการ พระครูภาวนาวิธาน ผ่ายดำเนินการ พระมหาภาสกร ปิโยภาโส  พระครูปลัดวรพล...

แจ้งมติมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  

THE BUDDHAPADIPA TEMPLE LONDON

พระพุทธศาสนา (Buddhism) เข้าสู่อังกฤษครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ โดย J.R.  Jackson เป็นผู้ก่อตั้งพุทธสมาคมในอังกฤษ และ Charls Henry Allen  Bernett   ผู้ซึ่งต่อมาบวชเป็นพระภิกษุในพม่า มีฉายาว่า “อานันทเมตเตยยะ”   เป็นพระภิกษุชาวอังกฤษคนแรก คณะสงฆ์ไทยส่งคณะพระธรรมทูตไปเผยแพร่ครั้งแรก  เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗  และได้สร้างวัดไทยชื่อ วัดพุทธปทีป ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ     สำหรับประวัติการตั้งวัดนั้น  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา พระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทธิ...

ประชุมสามัญประจำปี 2561

ประชุมสามัญประจำปี 2561 องค์กรพระธรรมทูต การประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ Wat Sriratanaram Moss Lane, Kearsley Bolton, Kearsley Manchester BL4 8SF Tel. 01204 771 109 I watsri.uk@gmail.com   กำหนดการ  

พิธีทำสามีจิกรรมประมุขสงฆ์ในสหราชอาณาจักร ประจำปี 2561 (2018)

พิธีทำสามีจิกรรม พระเดชพระคุณพระเทพภาวนามงคล ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และพระเถรานุเถระจากวัดต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร ณ อุโบสถ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน  พร้อมกันนั้นวัดต่าง ๆ ได้เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนคนลาวในแขวงอาตาปือ สปป.ลาว โดยได้มี นายไชยกาน ศรีสุวงศ์ เอกอัครราชทูตลาว ประจำกรุงลอนดอน  และท้ายสุดได้ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของเตรียมงาน ความพร้อม การประชุมสมัยสามัญประจำปี ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ อนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพภัตตาหารเพลทุกคณะ ที่ได้นำภัตตาหารเพลมาเลี้ยงพระธรรมทูตที่มาร่วมทำสามีจิกรรม และคณะอาสาสมัครทุกท่าน //...

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2561

วัดไทยในสังกัดองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนชายอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรช่วงปิดภาคเรียนประจำ เป็นเวลา 9 วัน ถึง 15 วัน (ตามที่แต่ละวัดกำหนด และมีความพร้อม) ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์การเผยแผ่หลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงกุลบุตรที่เกิดและเติบโตในประเทศอังกฤษ ทว่ามีบิดาและมารดาเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะทางด้านจิตใจ  สร้างเสริมประสบการณ์ และฝึกอบรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ที่จะช่วยให้เยาวชนได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนหนังสือ และการข่มจิตของตนให้เยือกเย็นได้ในชีวิตต่อไป ในปีนี้มีหลายวัดได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เช่น วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน  เป็นต้น จึงขอนำภาพบรรยากาศมาท่านผู้เข้าชมเวบไซต์องค์กร ได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน (The Buddhapadip...