คณะกรรมการบริหารองค์กร อธทส เยี่ยมวัดสายหลวงปู่ชาในสหราชอาณาจักร

พระครูสุตพุทธิวิเทศ รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม กรุงลอนดอน พระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการ องค์กร ฯ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พระครูสมุห์เสรี สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมืองแมนเชสเตอร์ พระนิคม สุมงฺคโล พระมหาเจริญศักดิ์ ญาณเมธี ผู้ช่วยกองงานเลขา องค์กร ฯ และคณะ เยี่ยมชมให้กำลังใจ คณะสงฆ์วัดป่า อรุณรัตนคิรี หรือวัด Harnham Buddhist Monastery...

ประมวลภาพการประชุม ชุดที่ ๑

ประมวลภาพการประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ – ชุดที่ ๑ ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสตอร์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ขออนุโมทนาบุญขอบคุณช่างภาพ จิตอาสา คุณแอน (ภาวินี  (Ann Pawinee) ที่บันทึกภาพการประชุมครั้งนี้ได้อย่างงดงาม